වොලිබෝල් වයඹ ශුරතාව ජෝශප් වාස් විදුහලට …..

volly boll1සමස්ත ලංකා අන්තර් පාසැල් වොලිබෝල් තරඟාවලියේ වයස අවුරුදු 19 න් පහළ වයඹ පළාත් ශුරතාව දිනා ගැනිමට වෙන්නප්පුව ජෝශප් වාස් විදුහල සමත් විය අවසන් මහා තරඟයේදි නාත්තණ්ඩිය ධම්මිස්සර මහා විදුහල් වට 2ට 0 ක් ලෙස පරාජය කරන ලද අතර වයස අවුරුදු 17 න් පහළ වයස් කාණ්ඩයේදි මාරවිල සාන්ත සේවියර් විදුහල හමුවේ තියුණු පරාජයක් ලද වෙන්නප්පුව ජොශප් වාස් විදුහල් කණ්ඩායම වයඹ අනු ශුරයන් ලෙස සමස්ත ලංකා තරඟාවලියට සුදුසුකම් ලැබීය මෙම තරඟාවලිය පසුගිය 8 ,9,10 දිනවලදි වෙන්නප්පුව ශ්‍රිමත් ඇල්බට් ඇෆ් පීරිස් ක්‍රිඩාංගණයේදි පැවැත්විණ.
ච්න්දන ප්‍රනාන්දු

Check Also

wayamba_bassball

වයඹ සරසවිය බේස්බෝලයෙන් දිනයි.

වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය මගින් සංවිධාන කළ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල බේස්බෝල් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනාගැනීමට වයඹ විශ්ව විද්‍යාල කණ්ඩායම ...