නියගයෙන් පීඩිත පොළොන්නරුවේ දරුවන්ට ලයිසියම් වෙතින් දිය පොදක්.

නියගයෙන් පීඩා විදින පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් දරුවන් වෙත බෝතල් කළ පානීය ජලය ලබාදීමේ වැඩසටහනක් කුරුණෑගල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසැල විසින් පසුගියදා ක්‍රියාත්මක කළේය.

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි තල්පොත රත්නසාර විද්‍යාලය සහ කගලුගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයන් වෙත ගිය ලයිසියම් කුරුණෑගල ශාඛාවේ විදුහල්පති සහ ලයිසියම් පාසල් ජාලයේ අධ්‍යක්ෂ නිකිත ග්‍රේරෝ මහතා ඇතුලු පාසල් කාර්ය මණ්ඩලය එම පාසල්වල ඉගෙනුම ලබමින් සිටින දරු දැරියන් වෙත ටොන් දෙකකට අධික ජලය ප්‍රමාණයක් බෙදාදෙනු ලැබීය. lyciam_1 lyciam_2 lyciam_3 lyciam_4 lyciam_5 lyciam_6 lyciam_7 lyciam_8

Check Also

wada_2016_0

වයඹ බලයලත් බෙදාහරින්නන්ගේ සංගමයේ වාර්ෂික සමුළුව සහ සුහද හමුවේ මතක සටහන් .

වයඹ බලයලත් බෙදාහරින්නන්ගේ සංගමයේ වාර්ෂික මහ සමුළුව සහ සුහද හමුව පසුගියදා කුරුණෑගල බ්ලූස්කයි හෝටලයේදී උත්සවශ්‍රීයෙන් ...