කුරුණෑගල පොළට ආ අණබෙරකරුවා කී පණිවිඩය !

කලෙකින් දැකගත නොහැකි අණබෙරකරුවෙක්  ඊයේ කුරුණෑගල සතිපොළට පැමිණ සිටියේ නගරයේ පැවැත්වෙන යම් කටයුත්තක් පිළිබදව මහජනතාව දැදුම්වත් කිරීමටය. අණබෙරකරුවාගේ පණිවිඩය පහතින් නැරඹිය හැකිය.anabere_1 anabere_2

 

Check Also

amaya_music

උසස්පෙළ ගණිතයෙන් ජයගත් “විශාරද“ අමායාගේ සංගීත හැකියාව දකිමු !

2016 උසස්පෙළ ප්‍රතිඵලවලට අනුව ගණිත අංශයෙන් දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගැනීමට සමත් වූ කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා ...